Klachtenprocedure

Uiteraard streven wij ernaar u naar volle tevredenheid van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst uw intermediair
Bespreek de klacht eerst met uw intermediair, hij behartigt uw belangen en is te allen tijde uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw intermediair het probleem snel voor u oplossen. 

Uw klacht schriftelijk indienen
Kunt u er met uw intermediair niet uitkomen, dan kunt u de klacht aan ons voorleggen. In eerste instantie proberen wij om samen met u tot een oplossing van uw klacht te komen. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich binnen een maand na dagtekening van de voorgestelde oplossing, schriftelijk richten tot de directie. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan u mede te delen. Indien dit niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is – dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan u laten weten.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar:
De Waerdse Assuradeuren B.V.
Postbus 146
1700 AC  HEERHUGOWAARD
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is hét onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van de directie een klacht indienen.

Op www.KiFiD.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Vanzelfsprekend kunt u zich ook altijd wenden tot de burgerlijke rechter.

Vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 072 – 572 00 42  en/of e-mail info@dewaerdseassuradeuren.nl